Úvod

S cílem zajistit transparentnost a informovanost našich uživatelů a návštěvníků, zavazujeme se prostřednictvím těchto Zásad ochrany soukromí poskytnout podrobné informace o způsobech zpracování a ochrany osobních údajů. Tyto Zásady ochrany soukromí popisují zásady a postupy pro zpracování osobních údajů, včetně účelu jejich zpracování, způsobu jejich ochrany, práv subjektů údajů, stejně jako naše zodpovědnosti v tomto procesu. Důraz klademe na to, aby bylo zpracování osobních údajů vždy prováděno v souladu s platnými zákony a nařízeními, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Shromažďování a používání informací

Na našem webu Světlo Kódu Marketing shromažďujeme informace, které nám poskytujete dobrovolně prostřednictvím registrace, vyplňování formulářů nebo komunikace prostřednictvím e-mailu. Tyto informace mohou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a další osobní údaje nutné pro poskytování našich služeb nebo odpověď na vaše dotazy. Dále shromažďujeme určité informace automaticky, což může zahrnovat údaje o vašem prohlížeči, IP adrese, čase návštěvy a odkazech, na které jste klikli. Tato data využíváme pro analýzu návštěvnosti a zlepšení našich služeb.

Uchovávání a ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které od vás získáváme, jsou uchovávány s maximální možnou mírou opatrnosti a v souladu s příslušnými právními požadavky. Uplatňujeme odpovídající technické a organizační opatření, aby byly vaše údaje chráněny proti neoprávněnému přístupu, změně, ztrátě nebo jakémukoliv jinému zneužití. V případě, že by došlo k porušení bezpečnostních opatření, zavazujeme se k okamžité reakci a informování příslušných orgánů a subjektů údajů podle platných právních předpisů.

Práva subjektu údajů

Uvědomujeme si vaše právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, stejně jako právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů. Pokud máte jakékoliv dotazy či požadavky týkající se vašich osobních údajů, můžete nás kdykoliv kontaktovat na e-mailové adrese [email protected]. Pro další informace o vašich právech a možnostech obrátit se na příslušné orgány k ochraně údajů, navštivte prosím oficiální stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní informace společnosti

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se našich Zásad ochrany soukromí nebo zpracování vašich osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit. Naše kontaktní údaje jsou: Jarmila Novotná, Masarykova 2, 602 00 Brno, Česká republika, e-mail: [email protected].